Dolomites - HansKruse

View from Passo Pordoi, Abruzzo, Italy

DolomitesItalylandscape