Dolomites - HansKruse

Mountains at Passo Pordoi in morning light

This photo was shot during the Dolomites West June 2014 photo workshop.

DolomitesItalyPasso Pordoi