Lofoten February 3-9, 2018 - HansKruse
Pools on the beach at sunset

Pools on the beach at sunset

This photo was shot during the Lofoten February 2017 photo workshop.

LofotenNorwayUttakleiv